Opći uvjeti za iznajmljivače

1. SADRŽAJ PONUDE

Putnička agencija „Infinity travel“ se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime davatelja usluga i za njegov račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.infinitytravel.com.hr, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Putnička agencija „Infinity travel“ Osječka 12, HR- 23 244 Starigrad Paklenica OIB 56442984196 (u daljnjem tekstu agencija), jamči kako za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama – www.infinitytravel.com.hr , tako i za istinitost uvjeta pod kojima se iste nude. Obveze i prava iznajmljivača

2. IZNAJMLJIVAČ

Je dužan ishodovati kategorizaciju za pružanje smještaja, te stalno brinuti da ugovoreni kapaciteti zadržavaju razinu minimalnih općih i tehničkih uvjeta prema kategorizaciji-odobrenju.

3. IZNAJMLJIVAČ

Je obvezan ugovoreni kapacitet osigurati od požara, elementarnih nepogoda i drugih oštećenja koja mogu nastati nevezano za korištenje objekta od strane gostiju a uzrokovana neispravnim funkcioniranjem instalacija samog objekta.

4. Smještaj u kući za odmor

Uključuje trošak struje, vode, plina, boravišnu pristojbu te ostale režijske i zakonske obveze IZNAJMLJIVAČA.

5. Pored navedenog u točki 2

Smještaj u kući za odmor podrazumijeva i korištenje pribora i posuđa za jelo i kuhanje, posteljine, ručnika i završno čišćenje kuće i ostalih sadržaja.

6. Nakon potvrđene rezervacije,

Agencija će dati upute gostu kako doći do objekta. Nakon dolaska gosta u smještajni Objekt, Iznajmljivač je dužan upoznati gosta sa kućnim redom. Za svako eventualno nepoštivanje kućnog reda ili stvaranja neke štete agencija ne odgovara i ne rješava nastale sporove. Savjetuju se iznajmljivači da u kućnom redu obuhvate sve bitne stvari i situacije za koje smatraju da su bitne u njihovim objektima.

7. IZNAJMLJIVAČ

Je dužan primiti sve goste koje mu temeljem potvrđene rezervacije uputi AGENCIJA, te pružiti isključivo one usluge koje su naznačene na Voucheru. Na voucheru je naznačen iznos i način plaćanja rezervacije. Za pravodobnost i točnost naplate u gotovini odgovara iznajmljivač.

8. Na dan polaska

Gost je dužan napustiti smještajnu jedinicu do 10 sati, a gosti u dolasku, mogu početi koristiti smještaj od 14 sati nadalje. O ovom je zastupnik dužan izvijestiti gosta. Ukoliko gost napusti kuću za odmor poslije 12 h, dužan je platiti smještaj za tekući dan.

9. Agencija

Stoji na raspolaganju za sva pitanja vezano za suradnju i rezervacije kako slijedi: – javljanje zauzeća 0-24 pisanim putem( sms, e mail, whats app ili viber) radi izbjegavanja pogrešaka – sva ostala pitanja mogu se postaviti radnim danom (PON-PET) u vremenu od 9,00 -15,00 sati. Za što bolje promoviranje objekta i što veći broj rezervacija, iznajmljivač je dužan odmah po primitku javljati svoje upite ili rezervacije. Ukoliko dođe do overbookinga iznajmljivač je dužan naći alternativni smještaj i platiti eventualnu razliku u cijeni. Zato Vas molimo da sami sebi date zadatak i da se tako naviknete da odmah po primitku upita ili rezervacije informaciju proslijedite nama. Takvim načinom rada pospješujete naš rad i mogućnosti nuđenja Vašeg objekta.

10. Uvjeti ovog ugovora i

Opći uvjeti poslovanja mogu se sporazumno mijenjati samo uz pismenu suglasnost.

11. Ovaj ugovor i opći uvjeti poslovanja

Vrijede do raskida Ugovora od bilo koje strane u pisanom obliku. Nije moguće raskidati ugovor za razdoblja u kojima već postoji rezervacija. STORNACIJE REZERVACIJA U poslovanju sa iznajmljivanjem kapaciteta dolazi nekad i do stornacija rezervacija. Iako je to nepoželjna situacija kako za iznajmljivača, tako i za agenciju to je ipak sastavni dio toga posla. Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta). Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način: – za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija plaća iznajmljivaču iznos od ugovorene cijene po Ugovoru o suradanji za trodnevni boravak (7=3, 14=6 ) smještaja. Ukoliko se jedinica u kojoj je došlo do otkazivanja rezervacije iznajmi od strane iznajmljivača ili Agencije, Iznajmljivač gubi pravo na storno troškove. Agancija će svakako napraviti sve što je moguće kao bi se stornirani kapaciteti popunili.

12. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta i iznajmljivača sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija ne odgovara za posljedice nastale nepopunjavanjem smještajnih jedinica za vrijeme trajanja suradnje kao ni za eventualnu štetu korištenja smještajnih kapaciteta.

U Starigradu, 23.10.2015.